Sean Landers, surrealistyczny malarz stworzył serię obrazów, na których główny plan zajmują zwierzęta pozbawione swojej naturalnej sierści, a zamiast niej ich ciała zalewa wzór szkockiego tartanu. Autor w serii pokrytych kratą zwierząt bawi się nie tylko kolorami i wzorami, ale również rozmiarem, przedstawiając ssaki w skrajnie różnych skalach.

Landers mówi, że te konkretne obrazy nie bez powodu przedstawiają zwierzęta w tartanowej powłoce. Tartan w zamyśle autora ma je chronić przed obojętnością i marnotą, z którą będą miały do czynienia podczas swojej podróży w czasie. Opis na tyle skomplikowany, że nie pozostawia złudzeń, że autorem obrazów jest surrealista. Landers wzorował się na belgijskim przedstawicielu nurtu surrealistycznego Rene Magritte, który wprowadził do sztuki elementy wykorzystywanej obecnie surrealistycznej karykatury. Autor obrazów serii ssaków w szkockiej kracie nadaje atrybuty i stereotypowe cechy charakteru każdemu ze zwierząt.