Medialab Przemiany to warsztat dla projektantów, naukowców i przedstawicieli branży kreatywnej, na których pracuję się z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, aby lepiej zrozumieć ich wpływ na rzeczywistość społeczną. 

Uczestnicy warsztatów najpierw poznają technologię internetu rzeczy (IoT), stworzą prosty system, którego działanie będzie można obserwować na wizualnej prezentacji. W drugiej części, w procesie burzy mózgów, stworzymy koncepcję instalacji obrazującej IoT, którą zbudujemy i zaprezentujemy na festiwalu Przemiany 2018.
Technologia jest siłą, która zmienia idee w rzeczywistość i otwiera drzwi do nieznanych przyszłości. Medialab Przemiany to warsztat dla projektantów, branży kreatywnej i naukowców – w tym humanistów – w ramach którego będziemy pracować z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, aby lepiej zrozumieć ich wpływ na rzeczywistość społeczną.
Internet rzeczy to sieć otaczających nas urządzeń, które mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem inteligentnej instalacji elektrycznej KNX lub sieci komputerowej. Częścią z nich dzielą się z nami w postaci powiadomień jak np. lodówka, która informuje nas o braku jakiegoś produktu. Te informacje, których nie widzimy przekazywane są do innych urządzeń wywierając na nie wpływ jak np. system inteligentnych czujników wilgotności gleby, który aktywuje zdalnie zraszacze.

Sprzęt:
Podczas warsztatów będziemy korzystać z węzłów (jednostek zbierających i wysyłających informację) Node MCU v2 z wbudowanym modułem WiFi,
różnych czujników, np. fotorezystory, czujniki siły nacisku, wygięcia oraz czujnika temperatury. Z dodatkowych materiałów przygotowaliśmy dla was przyciski, potencjometry, rezystory, płytki stykowe i kable połączeniowe. Każdy uczestnik warsztatów musi posiadać własny komputer z zainstalowanym oprogramowaniem arduino IDE (do pobrania z https://www.arduino.cc/en/Main/Software)

Eksperci:
Na warsztatach obecni będą eksperci, którzy zapewnią potrzebną wiedzę. Uczestnicy warsztatów nie muszą się martwić brakami w przygotowaniu merytorycznym.
Krzysztof Goliński (moderator warsztatów) – artysta multimedialny specjalizujący się w tworzeniu obrazów algorytmicznych, instalacji interaktywnych i obiektów generatywnych. Swoje prace często opiera na matematycznych relacjach miedzy kształtami i kolorami. Aktywnie pracuje w edukacji związanej z nowymi mediami. Współzałożyciel grupy artystycznej panGenerator.
dr Marcin Lelit i dr Maciej Haras (eksperci technologiczni) – Specjalizujący się w technologii internetu rzeczy przedstawiciele partnera naszych warsztatów Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT). Obecni na wydarzeniu przedstawiciele tej instytucji, będą pełnić rolę ekspertów technologicznych, ich rolą będzie zaprezentowanie technologii i pomoc merytoryczna w kwestii wykorzystania tych dostępnych materiałów.
Barbara Malinowska, Anna Skrzypek, Michał Grzymała, Maciej Mieczkowski (eksperci metodologiczni) – Ekspertami w kwestii metodologii tworzenia instalacji wizualnych będą przedstawiciele działu wystawa Centrum Nauki Kopernik wspomogą zespoły w trakcie drugiej części warsztatów, czyli burzy mózgów nad instalacją która pojawi się w Centrum Nauki Kopernik na festiwalu Przemiany 2018.

Zapisy:
Aby wziąć udział w warsztacie należy wysłać maila z CV bądź portfolio na adres: medialab_przemiany@kopernik.org.pl. Limit miejsc to 32 osoby, w przypadku przekroczenia liczby zapisanych uczestników, komisja złożona z przedstawicieli organizatorów i partnerów przeprowadzi weryfikację zgłoszeń, kierując się kryterium wiedzy i doświadczenia.
Potwierdzenie uczestnictwa zostaną przesłane do 11.09.2017
Harmonogram:
Część I (10:00 – 13:00)
1. Prezentacja wstępna (30 min.) – Elementarz IoT, przykłady realizacji ze świata sztuki i kultury ( Krzysztof Goliński )
2. Wprowadzenie do ćwiczeń (30 min.) – prezentacja sensorów i opis ćwiczenia ( Krzysztof Goliński )
3. Warsztaty praktyczne przy użyciu sensorów (120 min.) – stworzenie 16 węzłów internetu rzeczy wysyłających sygnały do serwera podłączonego do projektora. Stworzone na potrzeby warsztatu oprogramowanie przełoży odbierane sygnały z węzłów na wizualizację zmieniającej się powierzchni planety ( projektanci CNK + Krzysztof Goliński )
4. Prezentacja projektów wykorzystujących internet rzeczy ( CeZaMat ) (120 min.)
1. Część ogólna
2. Energy harvesting
3. Rój satelitów
Przerwa na lunch – 30 min
Część II (13:30 – 17:30)
1. Burza mózgów w 4 podgrupach nad pomysłem instalacji na Przemiany 2018 (210 min.) – obrazującej technologię internetu rzeczy ( projektanci CNK + CeZaMaT + Krzysztof Goliński). Obszary tematyczne:
1. Prywatność
2. Otwartość
3. Wygoda
4. Bezpieczeństwo
2. Podsumowanie powstałych pomysłów ( prowadzący grupy projektanci CNK ) i dyskusja (30 min.)

źródło: materiały prasowe