Drewno jest materiałem, który od zawsze dominował w architekturze obszarów wiejskich. Jest surowcem niezwykle plastycznym, łatwym w obróbce, szeroko dostępnym i tanim. Wraz z postępem cywilizacyjnym drewno zostało zastąpione w materiałami trwalszymi i odporniejszymi na trudne warunki pogodowe. Drewniane domy z rzeźbionymi okiennicami są współcześnie coraz rzadszym widokiem a szkoda, bo urzekają kunsztem i soczystymi kolorami. Zapraszamy w głąb Rosji!

Bogato zdobione ramy okienne stanowią swoiste dzieła sztuki. Koronkowy ornament czyni z nich perełki architektury drewnianej. Rzeźbione przez zdolnych snycerzy oraz malowane najczęściej na biało zdobiły domy będąc dumą mieszkańców domostwa. Kolor ten miał podkreślić obecność zdobionej ramy okiennej, jej niebywałe piękno.W zależności od regionu w którym znajdował się dom, ornamentyka też się różniła. Wpływał na to miejscowy folklor z jego legendami, wierzeniami i wyobrażeniami na temat świata.  Niestety ze względu na upływający nieubłaganie czas większość z tych architektonicznych perełek popadła w ruinę. Najczęściej są to domy nadal zamieszkiwane. Stanowią atrakcję dla turystów przybywających do Rosji. Są unikatowe w swoim pięknie – ręcznie rzeźbione, są żywą historią Rosji z jej bogatymi tradycjami i ciekawym folklorem. Wiele z drewnianych domów zostało zamienione na muzea, dzięki czemu możliwa jest ich konserwacja i zachowanie przy życiu.

 

Źródło: pinterest