Znani na całym świecie z prostego życia zgodnie z naturą oraz niechęci do korzystania z dobrodziejstw i zdobyczy współczesnego świata. Pochodzą ze Szwajcarii, obecnie zamieszkują rolnicze tereny USA  – stan Pensylwania, Ohio, Indiana, Iowa, Missouri oraz kanadyjski stan Ontario. Warto poznać ich nieco bliżej. Zapraszamy!

Mówi się o nich, że są obecni w świecie ale nie chcą w nim uczestniczyć. Amisze są wyznania mennonickiego, które jest zaliczane do protestantyzmu. W latach 70-tych XX wieku biskup mennonicki Jakub Amman wystąpił przeciw wspólnocie i w wyniku prześladowań religijnych w Europie, wraz z ze swoimi zwolennikami wyemigrował z kraju. Zasady jakimi się kierują są niezwykle rygorystyczne. Żyją w wyizolowanych społecznościach –  z dala od zgiełku wielkich miast. W życiu kierują się nakazami i zakazami zapisanymi w księdze zwanej Orgnung czyli  porządek. Starają się być samowystarczalni i niezależni od państwa na terenie którego mieszkają. Nie korzystają z pomocy finansowej – nie pobierają zasiłku dla bezrobotnych ani nie płacą składek ubezpieczeniowych. Tworzą społeczności składające się z 25 – 35 rodzin. Nie budują świątyń, wszelkie nabożeństwa odprawiane są w ich domach oraz szkołach. Konsekwentnie odżegnują sie od zdobyczy technologicznych – jeżdżą konnymi bryczkami, używają lamp naftowych, ziemie uprawiają w tradycyjny sposób – bez użycia traktora. Nie używają elektryczności. Na myśl nasuwa sie pytanie: skąd taka niechęć skoro technologia zwyczajnie ułatwia życie? Sytuacja jest bardziej złożona niż się z pozoru wydaje. Nie boją się oni technologii jako takiej, ale tego w jaki sposób może zostać użyta. Dla przykładu – wraz ze zgodą na elektryczność w domach pojawiłyby się telewizory i komputery czyli dostęp do pornografii, scen przemocy i mało ambitnych programów telewizyjnych. W ich pojęciu stanowi to zagrożenie dla moralności i spójności rodziny. Z podobnego względu nie godzą się na posiadanie telefonu w domu. Boją się, że wprowadzi niepokój w życie rodziny, dzwoniąc w najmniej oczekiwanym momencie, przerwie wspólny posiłek lub rodzinną rozmowę. W społeczności amiskiej panuje tradycyjny model rodziny. Podział na role męskie i kobiece jest klarowny i niepodważalny. Mężczyzna jest głową najczęściej wielodzietnej rodziny, kobieta zajmuje się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Amisze tradycyjnie trudnią się rolnictwem, od niedawna również handlem końmi i produkcją mebli. Firmy przez nich prowadzone, zdaniem ekonomistów, najrzadziej ogłaszają upadłość. Wiąże się to z protestanckim etosem pracy traktowanej jako swoista modlitwa oraz wyuczoną oszczędnością. Ich styl życia fascynuje i pociąga powrotem do wartości ważnych i często zapomnianych we współczesnym świecie.

 

Źródło: pinterest