Festiwal TORMIAR to wydarzenie mające na celu promocję polskiego wzornictwa i architektury. Druga edycja Festiwalu Architektury i Wzornictwa TORMIAR poświęcona jest zagadnieniom polskiego rzemiosła artystycznego wytwarzanego w rozsianych po całej Polsce spółdzielniach. Tegoroczne hasło festiwalowe – Rzeczy Wspólne – podkreślać ma ideę kolektywnego działania, która towarzyszyła tworzącym spółdzielnie artystom i rzemieślnikom, a także podkreślać, iż pozostawiony przez nich dorobek jest naszym wspólnym dziedzictwem. 

Punktem wyjścia tegorocznego festiwalu jest wystawa prezentująca historię i dorobek toruńskiej Spółdzielni Artystów Plastyków RZUT. Wychodząc od analizy lokalnego ośrodka projektantów powojennych w ramach prezentacji wyprodukowanych przez RZUT przedmiotów, poprzez inne festiwalowe wydarzenia, pragniemy przybliżyć publiczności nieznaną historię spółdzielczego oblicza polskiego wzornictwa.

Na program TORMIARU 2015 składać się będzie cykl wydarzeń poświęconych idei spółdzielczości, rzemieślniczej pracy oraz samoorganizacji artystów i wykonawców w kontekście dziejów polskiego wzornictwa. W ramach towarzyszącej festiwalowi konferencji naukowej zebrane zostaną rozproszone dotąd informacje, które pozwolą na zbudowanie bazy wiedzy dotyczącej spółdzielczych inicjatyw w całej Polsce. Spotkania z twórcami i projektantami przybliżą tajniki ich fachu. Targi dizajnu oraz Pchli targ dadzą miłośnikom wzornictwa okazję nabycia unikatowych przedmiotów, zaś warsztaty pozwolą na samodzielne ich wykonanie. Program festiwalu dopełni “Krajobraz po Tormiarze” – wystawa i towarzyszące jej inicjatywy będące podsumowaniem ubiegłorocznej edycji festiwalu.

 

Co? II Edycja Festiwalu Architektury i Wzornictwa TORMIAR: Rzeczy Wspólne

Gdzie? CSW, Toruń

Kiedy? start: 12/06

Więcej info: https://www.facebook.com/events/920601297962700/