Wszystkich , których ciekawi, jakie projekty powstaną podczas dwudniowych warsztatów dla projektantów (zamknięte dla publiczności) – zapraszamy w niedzielę, 4 września, o godz. 14.30 do kawiarni festiwalowej. Pokaz i dyskusja. Wstęp wolny.

1 / 1

Najpierw odbędą się zamknięte warsztaty z udziałem naukowców, projektantów i innowatorów z branży kreatywnej oraz komunikacyjnej: 2 września – „Dizajn krytyczny i medycyna” poświęcony będzie refleksji nad etycznymi wymiarami eksperymentów laboratoryjnych na zwierzętach. Zadaniem uczestników będzie stworzenie „maszyny do myślenia”, projektu graficznego lub prototypu obiektu, który będzie problematyzował to zagadnienie, zadawał pytania i pomagał odbiorcy w wyrobieniu sobie własnej opinii na ten temat. Inspiracją metodologiczną będą projekty z zakresu dizajnu krytycznego i spekulatywnego, używające narzędzi projektowych do analizy przemian społecznych i technologicznych, natomiast teoretyczną ramą odniesienia będzie refleksja z zakresu posthumanizmu. Uczestnicy – pracując w interdyscyplinarnych grupach – będą proszeni o zapoznanie się z krótkimi tekstami wprowadzającymi do tematyki zasad, dobrych praktyk i regulacji dotyczących hodowli i pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi. Potem także z tekstami, poświęconymi metodologii dizajnu krytycznego oraz refleksji humanistycznej nad relacją ludzi i zwierząt laboratoryjnych.

Warsztaty poprowadzą: dr Agata Szydłowska z katedry Historii i i Teorii Designu ASP w Warszawie oraz dr Grzegorz Chodaczek, immunolog z EIT+ Wrocławskie Centrum Badań. Gośćmi specjalnymi będą Michale Burton i Michiko Nitta – para brytyjskich artystów , twórców projektów z zakresu art& science i critical design.

Dzień później – 3 września – odbędą się warsztaty „Produkt: długowieczność”, również w interdyscyplinarnych grupach:  naukowców, projektantów oraz innowatorów z branży kreatywnej i komunikacyjnej. Zajęcia będą się koncentrować wokół tematu długowiecznego społeczeństwa. Uczestnicy – w oparciu o technologię MOEMS (sensory optyczno-elektryczno-mechaniczne) – dostaną szansę stworzenia własnych produktów, rozwiązujących konkretny problem społeczno-medyczny.

Warsztaty poprowadzą Tomasz Szymański z Beginning Creative Agency i dr Piotra Firka z Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii, partnera technologicznego wydarzenia.

Najciekawsze rozwiązania (produkty/usługi) przygotowane przez wszystkie grupy zostaną omówione podczas panelu podsumowującego warsztaty –  „Medycyna dla zaangażowanych” – który odbędzie się 4 września o godz. 14.30,  w kawiarni festiwalowej  CNK, na 1 piętrze. Wstęp wolny.