Przestrzeń więzienia, oddzielona wysokim murem od świata zewnętrznego rządzi się swoimi zasadami, ma swój rytm i rytuały. Przebywające tam osoby nagle, za sprawą wyroku zmieniają otoczenie, nie rezygnując jednak ze swoich pasji. Dla niektórych pobyt w więzieniu staje się inspiracją do twórczych działań. Właśnie dzięki takim ludziom powstał portret osadzonych twórców, w którym fotograf Tomek Gola udokumentował życie i ich twórczości.

Przebywanie w więzieniu nierozerwalnie łączy się z pewnym rodzajem monotonii. W nowych warunkach osadzeni muszą wykreować sobie własną rzeczywistość. Gola tworząc swój projekt Sztuka Celi spotkał się z 107 osobami, z którymi przeprowadził wywiady, i których sportretował. W pracach tego fotografa trudno doszukiwać się sensacyjności, oceny, subiektywności. W efekcie powstał szczery i piękny reportaż-dokument, będący obrazem pozytywnego aspektu tej trudnej rzeczywistości, do której nie mamy z reguły dostępu.

 

Foto: Tomek Gola, Źródło: gola.pro