Karina Marusińska zajmuje się zarówno dizajnem jak i kreacją artystyczną, często zacierając granicę między nimi. W swoich pracach gra ze zmysłami odbiorcy i jego świadomością. Odwołuje się też do polskich korzeni. Poszukuje rozwiązań polegających na łączeniu różnych dziedzin sztuki, nauki, ekologii. Bada zjawisko recyklingu na wszelkich możliwych płaszczyznach. Interesuje ją problem twórczego gospodarowania odpadami przemysłowymi. Stad prace prezentowane dzisiaj na naszym blogu.

Projekt:  Uszczerby. Artystyczna reanimacja odpadów jest alternatywą dla porcelanowych śmieci przemysłowych, które swój żywot najczęściejkończą jako utwardzacz do budowy autostrad. Znacznie szlachetniejszym rozwiązaniem jest przywrócenie tym wyrobom pierwotnej funkcji. Defekty w postaci uszczerbień i pęknięć zostały ponownie poszkliwione (w celu bezpiecznego użytkowania), a następnie zabarwione złotem i lustrami (jako element dekoracji).

Projekty: „REplate” i „REcup” to seria talerzy, misek, filiżanek i kubków przeznaczonych uprzednio na stłuczkę porcelanową ze względuna niewielkie wady technologiczne (deformacje, pęknięcia, zarysowania, przebarwienia itd.). Zdobina pochodzi z odpadowychelementów kalkomanii ceramicznej w postaci próbników kolorów i fragmentów informacji tekstowych. Taki zabieg nadaje produktom niepowtarzalnego wyglądu, ale przede wszystkim porusza problem REcyklingu w kilku aspektach, przyczyniającsię tym samym do wzrostu świadomości ekologicznej. Z jednej strony jest to propozycja ponownego wykorzystania fabrycznych odpadów (występujących w ogromnych ilościach) i dostrzeżenie w nich twórczego potencjału. Z drugiej zaś strony uwrażliwienie konsumentów na problem „odpadów” w naszej kulturze, skłonienie do zastanowienia się do czego dąży obecny model konsumpcjonizmu. W tym projekcie wszelkie wady (z punktu widzenia przemysłu) nabierają dodatkowych walorów i stają się istotnym elementem dekoracji. Baczny obserwator odnajdzie w nich między innymi zabawę słowem, ironię, niedorzeczność, prowokację, przekorę…

______________________________________________________________________________________________________________________

Karina Marusińska works either in design or artistic creation and often blur the bound between them. In her artworks she plays with recipient’s senses and his appreciation. She also establishes to Polish tradition. Karina looks for solutions based on connecting different Fields of art, science and ecology. She explores the phenomenon of recycling in every little way. Marusińska is interested in creative management of industrial waste.

‘REplate’ and ‘REcup’ are series of plates, vessels, cups and mugs that intend to be defective because of small technological imperfections (deformations, bursting, scratches, discolorations, etc.). The decoration is made of waste elements of ceramic decal as samplers and extracts of text information. This procedure gives porcelain unique looks, but most of all connects with the REcycling process and by this way influences on the ecological consciousness of the recipient. On the one hand it is a proposition for recycling the industrial waste (appearing in huge amounts) and finding the creative potential in them.

Detriments: Artistic resuscitation of waste is an alternative to porcelain industrial rubbish, which, mostly end their lives as an ingredients of asphalt. More nobly solution is to restore the original function to these products. Defects as chips and cracks have been glazed again (in case of safe usage), and then coloured with gold and lustres (as an element of decoration).

11

21

31

41

51

61