Cedric Dasesson znacznie wyprzedza standardy w fotografii tworząc swoje zdjęcia, których głównym tematem jest woda. Zaciekawiają one odbiorcę wprowadzając go w świat delikatności. Trudno oprzeć się wrażeniu, że na jego pracach woda jest bardziej… wodna. Jak myślicie?

Wodna przestrzeń na jego zdjęciach jest czasem mistycznym morza, zamgloną taflą a w innym ujęciu drapieżną, gęstą cieczą pośród skał. Dasesson lubi opisywać siebie jako romantyka. To widać w jego zdjęciach. Zakrawają one nawet o malarstwo. Jest w nich wiele dystansu, spokoju i pięknej samotności.

 

Źródło: terasu.co

terasu.co