Z wielką radością chciałam się podzielić informacją o tym, że zostaliśmy  finalistą konkursu Dobry Wzór 2010 organizowanym przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Ogromnym zaszczytem jest dla nas sam fakt wytypowania pakamery do konkursu przez IWP. Startowaliśmy w kategorii dobra usługa, gdzie prezentowaliśmy sposób funkcjonowania galerii. Według założeń Instytutu, Sfera Usług prezentuje takie rozwiązania ich dostawców, które mają zaspokajać potrzeby ludności. Oznacza to, że oceniane usługi mają służyć rozwiązaniu problemu, bądź zaspokojeniu jakiejś potrzeby klienta. Jednocześnie gratulujemy zwycięzcy –  projekt ” Bank pomysłów” autorstwa BZWBK 🙂

Poniżej ocena Pakamera.pl oczami Instytutu Wzornictwa:
Polski handmade w sieci. Pakamera artystyczna to nowatorski pomysł na miejsce, w którym twórcy mają szansę zaprezentować swoje pomysły. Istnieje od 2006 roku. W chwili obecnej współpracuje z ponad 550 artystami i projektantami z całego kraju.
Dobrze zaprojektwana usługa. Serwis internetowy pozwalający na zawieranie handlowych kontaktów – między klientami poszukującymi oryginalnych przedmiotów a artystami – trudnych do osiągnięcia w inny sposób.Jasny, wygodny system organizacji i kupna, czytelna strona internetowa, za pomocą której dokonuje się zakupów.

For English readers: I’m more than happy to share with you great news. Pakamera is the finalist in the Good Design 2010 competition, organized by the Institute of Industrial Design. Great honor for us is already fact, that we’ve been designated for the competition by the Institute. We had to present how the gallery works. According to the assumptions of the Institute, Sphere Services, presents such a solution to their suppliers to meet the needs of the population. This means that the assessed services are designed to solve the problem, or satisfy any customer’s needs. At the same time we congratulate the winners – the project „ideas bank” by BZWBK:)

Few words about pakamera.pl according to the Institute of Industrial Design:
Polish handmade on the Web. Artistic Pakamera is an innovative idea for the place in which artists have the opportunity to present their ideas. It has existed since 2006. At present it collaborates with over 550 artists and designers from all over the country.
Well designed service. This Internet portal enables the customers searching for original products which are usually very hard to get in any other way to do business with different artists. Concise and convenient trading system,legible website by means of which you do the shopping.

db8

db1

db6

db4db7

db3

db2