Slinkachu jest Artystą, który od 2006 roku realizuje bardzo ciekawy projekt. Fotografuje maleńkie figruki w przestrzeni miejskiej, a potem je tam zostawia. Czasami  trudno jest mu się z nimi rozstać i woli nie wiedzieć co się z nimi dalej dzieje. Założeniem projektu jest to, aby sprawdzić jak dużo uwagi ludzie przywiązują do swojego otoczenia oraz czy obserwują uważnie miejsca, w których żyją. Realizacja ma wrócić również uwagę na poczucie osamotnienia jednostki w wielkim mieście.