Le Cercle Fermé

Czy można zagubić się w przestrzeni? Martine Feipel i Jean Beachameil stworzyli niecodzienny labirynt, który pomaga poznać i zrozumieć pojęcie nowej przestrzeni – Le Cercle Fermé.

 

Pojęcie przestrzeni jest kluczem do zrozumienia Le Cercle Fer. Chodzi o konieczność znalezienia nowego typu przestrzeni wychodząc poza schematy i to co już znamy. Wyjście poza percepcje i przekroczenie granicy naszych wyobrażeń. Żyjemy w okresie wielkich zmian – kryzys ekologiczny i kryzys cywilizacji – w którym minione modele orientacji przestrzeni i działania już nie funkcjonują. ’Koncepcja Le Cercle Fermé’ zawiera tyle filozofii, społeczeństwa, historii sztuki, a także innowacji i piękny design, który pozwala kwestionować nasze zakorzenione sposoby myślenia i zdemaskować jako subiektywnej koncepcji niepojętego świata.’ To miejsce, gdzie praca zachęca do reelekcji i rozważeń w kwestii przestrzeni jako dzieła cywilizacji, pojetej jako przebudowy życia codziennego.

 

źródło: feipel-bechameil.lu