Kilka pytań do How to Dress Well

Tom Krell, a może raczej How to Dress Well już 31 października wystąpi w klubie Smolna! Z tej okazji zadaliśmy mu kilka szybkich, czasem dość niestandardowych pytań, by poznać go nieco bliżej. 

Tom to amerykańskiego wokalisty i autora tekstów. Jego muzyka określana jest jako ambient, alternatywne R&B czy elektroniczny pop. Swoją muzyczną przygodę rozpoczął od wydanej w 2009 roku EP-ki. By w następnym roku zaprezentować światu debiutancką płytę „Love Remains” . Jej zapowiedział był świetnie przyjęty singiel „Ready for the World”. Od tamtej pory How To Dress Well zgromadził na swoim koncie kilka albumów studyjnych, a na koniec października 2018 roku planuje wydanie kolejnej płyty – zatytułowanej „The Anteroom”. My z okazji jego odwiedzin w Polsce, zadaliśmy mu kilka pytań!

Imię: Tom Krell.
Wiek: 34.
Ulubiony napój? : Kawa.
How to Dress Well? : Not sure.
Najlepsze miejsce na drzemkę? : Na tyłach tour bus.
Ulubiony muzyk? : Lou Reed lub Laurel Halo.
Muzyk, z którym chciałabyś współpracować? : Lanark Artefax lub Jenny Hval.
Najlepszy album 2018 to… Motoko and Myers – Basis Key.
Ulubiona część dnia? : Popołudnie.
Jeśli ktoś napisałby książkę o Twoim życiu, to jaki miałaby tytuł? : Could it have been any different?
Pizza czy frytki? : Pizza – o wiele bardziej wszechstronny.
Dlaczego? : Ukoić kosmiczną melancholię.
Ulubiony instrument? : Studio.
Moje top 5 instagramów to… @virginalvigilante @bombmag @gmbh_official @2bridgesmusicarts @puppyprincess_
Jeśli nie musiałbyś spać, co byś robił z wolnym czasem? : Nie chciałbym nie spać, sen to najlepsza rzecz na świecie.
Trzy rzeczy, bez których nie mogę żyć to… miłość, sztuka, koncepcje.
Bycie biedną ale szczęśliwą, czy bycie bogatym ale bez przyjaciół (nawet kota czy psa)? : Biedny ale szczęśliwy, to oczywiste.

Wersja angielska – oryginalna
Name: Tom Krell.
Age: 34.
Favourite drink?: Coffee.
How to Dress Well?: Not sure.
Best place to take a nap?: Back of a tour bus.
Favourite musician?: Lou Reed or Laurel Halo.
Music artist I’d like to collaborate with?: Lanark Artefax or Jenny Hval.
Best album of 2018 is?: Motoko and Myers – Basis Key.
Favourite part of the day?: Mid afternoon.
If someone wrote a book about your life, what would be the title?: Could it have been any different?
Pizza or french fries?: Pizza — much more versatile.
Why?: To soothe cosmic melancholy.
Favourite instrument?: The studio.
My top 5 Instagram profiles are… @virginalvigilante @bombmag @gmbh_official @2bridgesmusicarts @puppyprincess_
If you didn’t have to sleep, what would you do with your free time?: I would hate to not have to sleep sleep is the greatest thing on earth.
Three things I can’t live without is… Love, art, concepts.
Being poor but happy or rich but without friends (even a dog or a cat)?: Poor and happy, of course.