Bajeczna reklama Cartier, bo nie można jej inaczej nazwać. Diamenty, mityczne stworzenia, krainy, podróż, Paryż…. ach. Po prostu musicie zobaczyć.