The Art of Elysium, to organizacja charytatywna zrzeszająca aktorów, artystów i muzyków, którzy w ramach wolontariatu wspierają dzieci zmagające się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Uzdolnieni aktywiści dzielą się z kreatywnymi młodymi swoimi talentami oferując im m.in. warsztaty z gry aktorskiej, mody czy muzyki.

W Soze Gallery w Kaliforni powstała wystawa unikalnych krzeseł mająca na celu wsparcie fundacji The Art of Elysium. Induwidualnych projektów mebli w szczytnym celu podjęli się artyści tacy jak: RETNA, Erin Riley, Aaron De La Cruz, Ben Frost, Mel Kadel i wiele innych. Wystawa nosi tytuł Soze Collection i powstała dzięki wsparciu nie tylko artystów, ale również platformy Modernica. Ta kolaboracja, to nic innego jak widzialny i dosłowny dowód na to, że sztuka to lekarstwo.