WYSTAWA TASZYZM = WOLNOŚĆ

Fundacja Stefana Gierowskiego zaprasza na otwarcie wystawy „Taszyzm = Wolność”. Wystawa prezentuje polskie malarstwo z lat 50. i początku lat 60. Stanowi próbę określenia różnicy pomiędzy zjawiskiem taszyzmu a informelem – jest to głos w dyskusji na ten temat. Na wystawie pokazujemy prace takich artystów jak Alfred Lenica, Jerzy Kujawski, Teresa Tyszkiewicz, Zdzisław Salaburski i wielu innych.

Wystawa ma zwrócić uwagę na wielką aktywność twórczą tamtego czasu – pokazać, że wolność w sztuce daje zupełnie nowe możliwości. Na wystawie oprócz ponad sześćdziesięciu prac malarskich, wypożyczonych ze zbiorów prywatnych i kolekcji muzealnych, pokażemy film pt. Somnambulicy z 1958 roku autorstwa Mieczysława Waśkowskiego i Antoniego Nurzyńskiego powstały we współpracy z Tadeuszem Kantorem. Głównym celem wystawy jest próba odpowiedzi na pytanie, czym właściwie był taszyzm, czym w latach swojej największej popularności wyróżniał się na tle powstającej ówcześnie w Polsce sztuki, jacy artyści sięgali po charakterystyczne dla taszyzmu środki wyrazu, a także co odróżniało polskie malarstwo taszystowskie od tego zachodniego.

Na jedno z pytań odpowiedzi udzielił Stefan Gierowski, inicjator i pomysłodawca wystawy, aktywny uczestnik życia artystycznego lat 50. i 60.: „Taszyzm stał się w tych latach hasłem obejmującym całą sztukę malarstwa abstrakcyjnego. Było to wówczas wśród nas słowo znaczące niezawisłość malarstwa w ogóle od wszelkich nacisków”.

Artyści: Marian Bogusz // Włodzimierz Borowski // Urszula Broll-Urbanowicz // Jan Chwałczyk // Tytus Dzieduszycki // Zbigniew Jaskierski // Tadeusz Kantor // Jerzy Kujawski // Alfred Lenica // Wanda Paklikowska-Winnicka // Ireneusz Pierzgalski // Teresa Rudowicz // Zdzisław Salaburski // Jerzy Skarżyński // Maria Stangret // Marian Szulc // Bogusław Szwacz // Zbigniew Tymoszewski // Teresa Tyszkiewicz // Marian Warzecha // Mieczysław Waśkowski // Marek Włodarski // Jan Ziemski // Rajmund Ziemski
Otwarcie: piątek 12 października, g. 19:00
Wystawa czynna: od 13 października do 20 grudnia 2018 r.