Czy też robiliście wycinanki z kolorowego papieru, jak byliście mali? Ten pan nie przestał, tylko zamienił nożyczki na skalpel.

Dwie książki do oglądania, Roba Ryana: This Is for You oraz Sky Full of Kindness.