Rob Ryan

Wycinanki

Czy też robiliście wycinanki z kolorowego papieru, jak byliście mali? Ten pan nie przestał, tylko zamienił nożyczki na skalpel. Dwie książki do oglądania, Ro...