underwater

Pod wodą

Corocznie w Wielkiej Brytanii organizowany jest konkurs na Fotografa Roku w kategorii Fotografia Podwodna. Reprezentanci ponad 50 krajów wzięli udział w konkurs...