podziękowania

udało się!

Z największą dumą i radością chciałam poinformować, że Metka by Traczka właśnie wprowadziła się do swojej pracowni, którą trzy miesiące temu zrujnowała powódź. ...