Przepiękne kolaże na płótnach wyklejone ze zwyczajnych sklepowych metek z cenami. Tytuł każdego obrazu to łączna wartość cen, które zostały użyte do jego wykonania.

Projekt by bl67