Być sobie jednym. Spotkania mironologiczne II

W dniach 6-7 czerwca i 20-23 czerwca odbędzie się druga edycja Spotkań Mironologicznych, poświęconych twórczości Mirona Białoszewskiego „Być sobie jednym”. Prywatność – osobność – autobiograficzność – intymność – sztuka.

Tym razem Fundacja im. Mirona Białoszewskiego proponuje zwiedzanie najważniejszych „miejsc autobiograficznych” poety: placu Dąbrowskiego i ulicy Lizbońskiej, w których mieszkał i które były inspiracją dla jego twórczości. W czwartek 6 czerwca Igor Piotrowski z Instytutu Kultury Polskiej UW opowie, jak wyglądał plac Dąbrowskiego widziany oczami Białoszewskiego; jaką rolę pełnił w życiu i twórczości poety. Spacer Plac Dąbrowskiego – „miejsce autobiograficzne” Mirona Białoszewskiego, rusza spod Fundacji Stefana Gierowskiego (plac Dąbrowskiego 8) o godzinie 17:30.

W piątek 7 czerwca o godzinie 15:00 na placu Dąbrowskiego 8  będziemy dyskutować o roli „miejsc autobiograficznych” w twórczości Białoszewskiego, o związkach prywatności z lokalnością i miejskością i o tym, co osobność i prywatność literatury Białoszewskiego może znaczyć dla nas dziś.W dyskusji „Być sobie jednym”? Artystyczne polityki prywatności udział wezmą: Aleksandra Grzemska, prof. Inga Iwasiów, prof. Adam Lipszyc, prof. Anna Nasiłowska i Jakub Skurtys, a poprowadzi ją Marta Bukowiecka z Instytutu Badań Literackich PAN.

Od 20 czerwca do 23 czerwca w bloku przy ul. Lizbońskiej 2 (2. klatka, 11. piętro) oglądać będzie można inspirowaną twórczością Mirona Białoszewskiego instalację artystyczną Wojciecha Bąkowskiego. Treść instalacji wyrasta z zawartych w dzienniku i poezji pisarza refleksji o kwestiach najbardziej elementarnych:strukturze ludzkiego postrzegania, myślenia, pamięci i twórczego natchnienia. Praca umieszczona będzie w wielokrotnie opisywanym przez Białoszewskiego „korytarzu awaryjnym” na najwyższym piętrze budynku.Będzie to więc także wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak dziś wygląda to zwykłe-niezwyłe miejsce, które poeta oswoił dla siebie na swój sposób, jako miejsce samotnych spacerów, estetycznej kontemplacji i podziwiania rozciągających się z okien widoków.