Nie można powiedzieć, że w kwestii talentu europejczycy i reszta świata to dwa bieguny, przy czym przed pierwszym jeszcze długa droga przez niesprawiedliwe realia showbiznesu, by w końcu zbliżyć się do kolegów w innych kontynentów. Co raz częściej słyszymy o europejskich korzeniach podbijających glob i nierzadko mowa o samych Polakach, czy naszych najbliższych sąsiadach.

Bara Prasilova, to fotografka z Czech, która swoją sesją Amen zdobyła głosy uznania nie tylko za granicami swojego kraju, ale również kontynentu. Serię zdjęć Amen charakteryzuje przeszywająco jasne światło, a fabuła, którą przedstawia artystka zakrawa o elementy charakterystyczne dla współczesnej wizji ceremonii ślubnych i sakramentu samego w sobie. Prasilova niedosłownie pokazuje hierarchię w małżeństwie czy partnerstwie przez ukazanie kobiety jako mniejszej w stosunku do mężczyzny. Być może sesja Amen, to gra ze stereotypami, które mocno ugruntowały swoją pozycję w kulturze. Na szczególną uwagę zasługują stylizacje w Amen wykonane przez Violę Fetisovę.