Życie poza sceną

Niektórych ludzi spotykamy tylko w określonych okolicznościach i w określonym środowisku. Oceniamy ich przez pryzmat tego, co widzimy i nie zastanawiamy się, jak wygląda ich życie poza pracą, czy środowiskiem, w którym ich spotykamy. David Perkins wziął pod lupę grupę tancerzy i sprawdził, kim są, kiedy zejdą ze sceny.

Fotograf chce swoimi pracami poszerzyć nasz horyzont patrzenia. Kiedy obserwujemy tancerzy na scenie w ogóle nie myślimy o tym, jak wygląda ich życie poza pracą, którą wykonują. Oceniamy ich na podstawie tego, co widzimy, a często te oceny są bardzo krzywdzące. Zapominamy o tym, że cała reszta ich życia, to, co ich ukształtowało, jest poza zasięgiem naszego widzenia. Zajrzyjmy za kulisy.