Steven Hall

Malowana fantazja

Twórca Steven Hall łączy malarstwo i fotografię, aby stworzyć wspaniałe krajobrazy, które zachwycają i zacierają granicę między fantazją a rzeczywistością. H...