portret Mark Powell

Starość

Starość zilustrowana...pięknie, ale podziw i odgłos "woow" niosący się w pracowni wzbudza fakt, że widoczne poniżej portrety zostały stworzone na starych kopert...