Kurt Perschke

Wielka czerwona piłka

Kurt Perschke jest artystą pracującym i mieszkającym w Nowym Jorku , którego najbardziej znanym projektem jest RedBall Project, wędrujący pomysł, który przybył ...