impresjonizm

Malowana fantazja

Twórca Steven Hall łączy malarstwo i fotografię, aby stworzyć wspaniałe krajobrazy, które zachwycają i zacierają granicę między fantazją a rzeczywistością. H...

Owoce Hermès

Jeszcze nie zdążyliśmy wyjść ze stanu ekscytacji świątecznymi witrynami w angielskim Harrods i francuskim Printemps, a naszą uwagę i zmysł wzroku sprytnie i nie...