history

100 lat piękna

Kanony piękna zmieniają się przestrzeni lat. Wiąże się to ze zmianami społecznymi, historycznymi, rozwojem świata mediów i nieustannie zmieniającą się modą. Ide...