Cecille Chavez

Faux food

Andy Warhol postawił wysoko poprzeczkę wszystkim artystom, którym bliski jest pop-art i szeroko pojęta sztuka nowoczesna. Drugiego projektu puszki zupy Campbell...