Bellerby & Co Globemakers

Jak stworzyć świat?

Globusy tworzone w londyńskiej pracowni wykonywane są w ten sam sposób co setki lat temu. To ręcznie układane paski ze szczegółową namalowaną mapą świata. Zobac...