barbara davatz

As Time Goes By

Magia fotografii polega na zatrzymywaniu momentów, na przechowywaniu wspomnień i tym, że dzięki zdjęciom właśnie możemy "katalogować" swoją historię, porządkowa...