aktywność

Sala gimnastyczna

XXI wiek znacząco ułatwia korzystanie z wszelkich dobroci, jedną z nich jest siłownia! Kiedyś sale do ćwiczeń dostępne wyłącznie w ramach rehabilitacji oraz ins...

Rysunkowi seniorzy

Stereotypy przeważnie są krzywdzące. Szczególnie te, które dotyczą starszych ludzi, niby są zgorzkniali, samotni i ciągle siedzą bezczynnie w domu, oglądając te...