Sam zrób sobie twarz na ścianie

No nie mogę, po prostu przepiękne. Alexi McCarthy, Face Shelving. Ach!