Psychodeliczne owce

Los Angeles, to drugie pod względem liczby mieszkańców miasto w Stanach Zjednoczonych. Naturalnym następstwem licznej populacji i pokaźnego dorobku kulturowego są nieporównywalne na tle innych miast, masy nieprzeciętnie zdolnych artystów o niejednorodnych zainteresowaniach. Jednym z przykładów jest twórca psychodelicznych serii fotografii zwierząt – Gray Malin.

Jednym z owoców oddychającego kulturą i sztuką Miasta Aniołów jest projekt Graya Malina, który w jednej z kolekcji swoich fotografii zatytułowanej Dream, w nieoczywisty sposób prezentuje swoje pozytywne stanowisko względem wszelkich różnic między ludźmi. Do tego zabiegu Malin wykorzystał wizerunek spokojnych owiec pomalowanych kolorową syntetyczną farbą. Artysta swój projekt podsumowuje słowami: To all of these who dream, believe in the impossible!