Podwodna powierzchowność

Fotografka Lara Zankoul powiększa akwarium do ludzkich rozmiarów i umieszcza w jego wnętrzu modeli po szyje zalanych wodą. Taka konwencja ma pokazywać relację między tym, co w różnego rodzaju relacjach pokazujemy innym, a tym, co zachowujemy tylko dla siebie. Zdjęcia pokazują, że to, co ukrywamy w większości przypadków jednak przeważa.

Dno akwarium zaaranżowanego przez fotografkę to alegoria dna ludzkiego sumienia, które w wielu przypadkach zanika powodowane zazdrością czy zawiścią. Na jednym ze zdjęć widzimy dwie pozornie lubiące się dziewczyny, kiedy w rzeczywistości jedna dewastuje drugiej sukienkę. Fotografka w serii The Unseen ukazuje ludzkie wady i stopniowy zanik szczerości w relacjach między ludźmi.