Oko w oko

Fotograf Suren Manvelyan robi zdjęcia oczu ludzkich i zwierzęcych. Z bardzo bliska.

Wyglądają jak inne światy.

(Żaden człowiek, ani zwierzę nie ucierpiało w trakcie wykonywania zdjęć.)