Krucha kobiecość

Przemoc wobec kobiet jest tematem trudnym, o którym warto mówić publicznie. Fotografka Daryna Barykina w serii zdjęć Bruised behind the mask porusza ten istotny i niewygodny temat w piękny, poetycki sposób. Zobaczcie!

Na zdjęciach widzimy piękne, młode kobiety z twarzami przypominającymi potłuczoną porcelanę, maskę. Autorka pokazuje, że wiek, pozycja społeczna nie grają roli jeśli chodzi o takie zjawiska jak przemoc. Każdego może to niestety spotkać. Potłuczone maski wskazują na kobiecą kruchość, na to, że są tą przysłowiową słabszą płcią, która powinna być chroniona i bezpieczna. Autorka wskazuje na społeczny problem jakim jest przemoc domowa. Jest on na tyle trudny, że często jest przez kobiety i ich otoczenie ukrywany bądź przemilczany. Takie podejście nie pomaga ofierze w żaden sposób, tylko pogarszając i przedłużając jej krytyczną sytuację. Statystyki wskazują, że kobiety stanowią 85% ofiar przemocy. Maski jakie zakłada społeczeństwo jak i sama ofiara mogą być najróżniejsze. Od obojętności, lekceważenia, niechęci do poznania prawdy i niesienia pomocy. Dzięki poruszaniu takich ważnych społecznie kwestii, nie uciekaniu od nich, mamy szanse na poprawę sytuacji.

 

Źródło: darynabarykina