Kalosze - projekt Waste for life

Cartoneros to ubodzy zbieracze śmieci mieszkający w Buenos Aires. Utrzymują się ze zbierania plastikowych toreb i innych surowców wtórnych. Dzięki projektowi Waste for life i  produktom takim jak kalosze stworzone z surowców wtórnych Cartoneros mają szansę na poprawę warunków życia.
Pierwotnie koncepcją było stworzenie materiału poprzez zgniecenie kilku warstw plastikowych toreb, ale dokładne badania nad surowcem przyniosły nowe rozwiązania. Włączając dodatkowe materiały włókniste do tworzyw sztucznych, wytrzymałość i funkcjonalność nowego zostały maksymalnie zwiększone, a tym samym cel osiągnięty. Pomysł na kolosze jako produkt końcowy zostały wybrane ze względu na właściwości tkaniny i użytkowy charakter. Tworzywo sztuczne z natury jest wodoodporna Ostateczny projekt jest niezwykle. Prawdziwe recyclingowe cudo.


for English readers:

Cartoneros are poor trash collectors living in Buenos Aires, Argentina, who make a living collecting plastic bags and other recyclable commodities. The Waste for Life project is an initiative taking place to improve the lives of the Cartoneros. The main objective of the Waste for Life studio at RISD was to fabricate a hot press to turn the plastic bags collected by the Cartoneros in to a sheet material, then develop products based on that material which hopefully could be returned to the Cartoneros to manufacture and make a profit.

The original concept was simply to press layers of plastic bags, but thorough exploration yielded new solutions. By pressing an additional fibrous material, such as cheesecloth, into the plastic, new strength and functionality was achieved. Rain boots as the product were selected due to their material appropriateness and their utilitarian, purely functional nature. The plastic material is inherently waterproof and the necessary thickness of the material required for the rain boots is very minimal. The final design is extremely economical and easily produced.