idiomy

Beth Galton jest doskonałą fotograf. Niespełna dwa tygodnie temu prezentowaliśmy jej projekt przeciątych na pół potraw w artykule „pół porcji” dzisiaj wraca do nas z nowym dziełem. Idiomy : to nazwa fotograficznego konceptu zmuszającego odbiorcę do myślenia. Beth zestawiła zdjęcia jedzenia w taki sposób, że tworzą słynne idiomy. Niektóre oczywiste, inne mniej… miłego łamania głowy

idioms

idioms2

idioms3

idioms4

idioms7

idioms8

idioms9